quyết định phân công nhiệm vụ

Phân công nhiệm vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND, công chức và cán bộ tăng cường xóa đói giảm nghèo xã Hướng Linh

Phân công chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo UBND, công chức xã

 23:05 29/01/2016

Phân công chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo UBND, công chức xã

Hình ảnh hoạt động