Thông báo - Văn bản mới ban hành

Nghị quyết liên tịch số 11 của Quốc hội và UBTW Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

triển khai công tác bầu cử

triển khai công tác bầu cử

Kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND của UBND huyện

Kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết 1132 và Nghị quyết 1134

Hướng dẫn cơ cấu số lượng, thành phần ứng cử đại biểu HĐND

Phân công chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo UBND, công chức xã

Phân công chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo UBND, công chức xã

Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử xã Hướng Linh

Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử xã Hướng Linh

Thông báo về việc website chạy thử nghiệm

Hiện nay, website đang trong giai đoạn hoàn thiện và chạy thử nghiệm, trong quá trình chạy thử nghiệm thông tin chưa được chính thống, mong nhận được sự đóng góp ý kiến mọi người để website hoàn thiện tốt hơn.

Hình ảnh hoạt động