Nghị quyết liên tịch số 11 của Quốc hội và UBTW Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Hình ảnh hoạt động