Thông báo số lượng và cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử ĐB.HĐND xã NK 2021 - 2026

hông báo số lượng và cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hướng Linh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026


Số / ký hiệu
Thông báo số 09/TB-MTTQ-BTT ngày 19/02/2021
Loại văn bản
Thông báo
Lĩnh vực
Tổng hợp
Cơ quan ban hành
Ủy ban bầu cử xã Hướng Linh
Nhóm văn bản
Văn bản đi
Ngày ban hành
19/02/2021
Ngày hiệu lực
19/02/2021
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Hồ Thị Nguyệt
Thông tin xử lý văn bản
Hình ảnh hoạt động