Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử xã

Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử xã


Số / ký hiệu
Thông báo số 01/TB-UBBC ngày 26/02/2021
Loại văn bản
Thông báo
Lĩnh vực
Tổng hợp
Cơ quan ban hành
Ủy ban bầu cử xã Hướng Linh
Nhóm văn bản
Văn bản đi
Ngày ban hành
26/02/2021
Ngày hiệu lực
26/02/2021
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Hồ Thị Vân
Thông tin xử lý văn bản
Hình ảnh hoạt động