Thông báo lịch tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử ĐB.HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông báo lịch tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 - 2026


Số / ký hiệu
Thông báo số 11/TB-MTTQ-BTT ngày 02/3/2021
Loại văn bản
Thông báo
Lĩnh vực
Tổng hợp
Cơ quan ban hành
Ủy ban bầu cử xã Hướng Linh
Nhóm văn bản
Văn bản đi
Ngày ban hành
02/03/2021
Ngày hiệu lực
02/03/2021
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Hồ Thị Nguyệt
Thông tin xử lý văn bản
Hình ảnh hoạt động