Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký đồng chí Nguyễn Phú Sơn - Bí thư Đảng ủy xã

Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký đồng chí Nguyễn Phú Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Hướng Linh


Số / ký hiệu
Thông báo số 68-TB/ĐU ngày 10/9/2019
Loại văn bản
Thông báo
Lĩnh vực
Công tác Đảng
Cơ quan ban hành
Đảng ủy xã
Nhóm văn bản
Văn bản đi
Ngày ban hành
10/09/2019
Ngày hiệu lực
10/09/2019
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Hồ Văn Giang
Thông tin xử lý văn bản
Hình ảnh hoạt động