Thông báo dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ ba HĐND xã khóa XII

Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 16/11/2021 của HĐND xã về dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ ba HĐND xã khóa XII


Số / ký hiệu
Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 16/11/2021
Loại văn bản
Thông báo
Lĩnh vực
Tổng hợp
Cơ quan ban hành
HĐND xã
Nhóm văn bản
Văn bản đi
Ngày ban hành
-
Ngày hiệu lực
-
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Hồ Chanh
Thông tin xử lý văn bản
Hình ảnh hoạt động