Về việc ban hành Quy chế nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ chuyên trách, công chức xã Hướng Linh

Về việc ban hành Quy chế nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ chuyên trách, công chức xã Hướng Linh


Số / ký hiệu
Số: 51/QĐ-UBND
Loại văn bản
Quyết định
Lĩnh vực
Tổ chức - Hành chính
Cơ quan ban hành
UBND xã
Nhóm văn bản
Văn bản đi
Ngày ban hành
23/02/2022
Ngày hiệu lực
23/02/2022
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Hồ Văn Giang
Thông tin xử lý văn bản
Hình ảnh hoạt động