Quyết định thành lập Đoàn giám sát về tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội

Quyết định thành lập Đoàn giám sát về tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/12/2013 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với bảo trợ xã hội đối với Ủy ban nhân dân xã Hướng Linh


Số / ký hiệu
Quyết định số 21/QĐ-HĐND ngày 29/7/2020
Loại văn bản
Quyết định
Lĩnh vực
Tổng hợp
Cơ quan ban hành
HĐND xã
Nhóm văn bản
Văn bản đi
Ngày ban hành
29/07/2020
Ngày hiệu lực
29/07/2020
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Hồ Thị Vân
Thông tin xử lý văn bản
Hình ảnh hoạt động