Quyết định

STT
Số / ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
7
Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 18/01/2021
18/01/2021
12
Quyết định công nhận Phó Trưởng thôn
22/04/2020
13
Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 31/3/2020
31/03/2020
14
Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 31/3/2020
31/03/2020
15
Quyết định số 17/QĐ-HĐND ngày 12/6/2019
12/06/2019
16
Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 04/6/2019
04/06/2019
17
Quyết định số 16/QĐ-HĐND ngày 15/5/2019
15/05/2019
Hình ảnh hoạt động