Về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân xã Hướng Linh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nghị quyết Về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân xã Hướng Linh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026


Số / ký hiệu
Số: 66/NQ-HĐND
Loại văn bản
Nghị quyết
Lĩnh vực
Tổng hợp
Cơ quan ban hành
HĐND xã
Nhóm văn bản
Văn bản đi
Ngày ban hành
30/12/2021
Ngày hiệu lực
30/12/2021
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Nguyễn Phú Sơn
Thông tin xử lý văn bản
Hình ảnh hoạt động