Nghị quyết về việc phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm 2022

Nghị quyết về việc phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm 2022


Số / ký hiệu
Số: 65/NQ-HĐND
Loại văn bản
Nghị quyết
Lĩnh vực
Tài mậu
Cơ quan ban hành
HĐND xã
Nhóm văn bản
Văn bản đi
Ngày ban hành
30/12/2021
Ngày hiệu lực
30/12/2021
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Nguyễn Phú Sơn
Thông tin xử lý văn bản
Hình ảnh hoạt động