Lịch làm việc của UBND xã từ ngày 26 đến 30/7/2021

Lịch làm việc của UBND xã từ ngày 26 đến 30/7/2021


Số / ký hiệu
LLV Tuần 30 năm 2021
Loại văn bản
Lịch làm việc
Lĩnh vực
Tổng hợp
Cơ quan ban hành
UBND xã
Ngày ban hành
26/07/2021
Ngày hiệu lực
26/07/2021
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Hồ Văn Giang
Thông tin xử lý văn bản
                    Thứ ngày
 
Buổi  Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
26/7
 
Sáng
 
 
 
Tham dự Lễ phát động trực tuyến Tuần lễ cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
 
Đ/c: Giang Hội trường HĐND – UBND huyện
 
Tham gia sinh hoạt chi bộ tháng 7/2021
 
Cán bộ, Công chức
là đảng viên
Các thôn
 
Chiều
 
Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
27/7
 
Sáng
 
Kiểm tra khôi phục đất trồng ruộng lúa
 
Đ/c: Ngại, Diệp Các thôn
Tặng quà ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7  
Đ/c: Giang,
Thương, Nhi
Các thôn
 
Chiều
 
Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
28/7
Sáng
Kiểm tra khôi phục đất trồng ruộng lúa
 
Đ/c: Ngại, Diệp Các thôn
Chiều  
Kiểm tra khôi phục đất trồng ruộng lúa
 
Đ/c: Ngại, Diệp Các thôn
Thứ 5
29/7
Sáng Giải quyết tranh chấp đất đai  
Đ/c: Giang, Ngại, Long, Ánh, Nhi
Hội trường xã

Chiều
 
Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
30/7
Sáng  
Kiểm tra thực địa Dự án Hướng Linh 3, Hướng Linh 4, Hướng Hiệp 1
 
Đ/c: Giang,
Ngại, Ánh
Các thôn

Tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính
 
Đ/c: Thắm Hội trường HĐND - UBND huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Hình ảnh hoạt động