Lịch làm việc của UBND xã từ ngày 23 đến ngày 27/9/2019

Lịch làm việc của UBND xã từ ngày 23 đến ngày 27/9/2019


Số / ký hiệu
LLV của UBD xã Tuần 40 của UBND xã
Loại văn bản
Lịch làm việc
Lĩnh vực
Tổng hợp
Cơ quan ban hành
UBND xã
Ngày ban hành
23/09/2019
Ngày hiệu lực
23/09/2019
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Hồ Văn Giang
Thông tin xử lý văn bản
 
                    Thứ ngày
 
Buổi  Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
23/9
 
Sáng
Họp giao ban đầu tuần  
Đ/c: Giang, Ngại,
Công chức
 
Hội trường xã
 
Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho cán bộ, công chức cấp xã người DTTS năm 2019 từ ngày 23 đến 27/9/2019
 
Đ/c: Long, Tường, Chanh  
Khách sạn
Khánh Phương
 
Tham gia tập huấn nghiệp vụ điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019 từ ngày 23 đến ngày 26/9/2019 Đ/c: Thắm  
Hội trường UBMT TQVN huyện
 
 
Chiều
Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
24/9
Sáng Tham gia tập huấn bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở năm 2019 từ ngày 24 đến 27/9/2019 Đ/c: Hiếu  
Khách sạn
Mê Kông 2
 
Chiều  
Làm việc chuyên môn
 
   
Thứ 4
25/9
Sáng  
Tham gia tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính, ngân sách cho Chủ tịch UBND xã và công chức Tài chính – Kế toán các xã, thị trấn năm 2019 (02 ngày)
 
 Đ/c: Giang, Dũng Hội trường HĐND        – UBND huyện
Tham gia sinh hoạt Chi bộ tháng 9 năm 2019  
Đ/c: Giang, Ngại, Công chức
 
Các Chi bộ thôn
Tham gia tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019    
 Đ/c: Tường,
Sơn, Thắm

 
Khách sạn Thái Ninh
Chiều
Làm việc chuyên môn
 
   
Thứ 5
26/9
Sáng Tiếp công dân theo định kỳ  Đ/c: Ngại Phòng tiếp dân
Chiều  
Thanh toán tạm ứng chi thường xuyên
 
Đ/c: Dũng KBNN huyện
Thứ 6
27/9
Sáng Tham dự hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Đ/c: Ngại, Thắm Hội trường HĐND          -UBND huyện
Chiều  
Điều chỉnh tăng giảm BHXH, BHYT tháng 9/2019
 
Đ/c: Dũng  
BHXH huyện
Hình ảnh hoạt động