LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND& UBND XÃ HƯỚNG LINH Tuần thứ 07, từ ngày 14/02/2022 đến 18/02/2022

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND& UBND XÃ HƯỚNG LINH Tuần thứ 07, từ ngày 14/02/2022 đến 18/02/2022


Số / ký hiệu
Số: 07/LCT-UBND
Loại văn bản
Lịch làm việc
Lĩnh vực
Tổng hợp
Cơ quan ban hành
UBND xã
Nhóm văn bản
Văn bản đi
Ngày ban hành
14/02/2022
Ngày hiệu lực
14/02/2022
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Hồ Văn Giang
Thông tin xử lý văn bản
Hình ảnh hoạt động