Lịch làm việc

STT
Số / ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
3
LLV của UBND xã Tuần 26 năm 2021
28/07/2021
4
Lịch làm việc tuần 10
08/03/2021
5
Lịch làm việc tuần 09
01/03/2021
6
LLV của UBND xã Tuần 5 năm 2021
01/01/2021
7
LLV của UBND xã Tuần 3 năm 2021
18/01/2021
8
Lịch làm việc ĐU, HĐND, MTĐT Tuần 03
18/01/2021
9
LLV của UBND xã Tuần 02 năm 2021
11/01/2021
11
LLV của UBND xã Tuần 01 năm 2021
04/01/2021
12
Lịch làm việc của UBND xã từ ngày 28 đến 31/12/2020
28/12/2020
13
Lịch làm việc của UBND xã Tuần 45 năm 2020
09/11/2020
14
LLV của UBND xã Tuần 40 năm 2020
05/10/2020
15
Lịch làm việc
05/10/2020
16
Lịch làm việc của UBND xã Tuần 39 năm 2020
28/09/2020
17
LLV của UBND xã Tuần 38 năm 2020
21/09/2020
18
LLV của UBND xã Tuần 37 năm 2020
14/09/2020
19
LLV của UBND xã Tuần 36 năm 2020
07/09/2020
20
Lịch làm việc
07/09/2020
Hình ảnh hoạt động