Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi, triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi, triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình


Số / ký hiệu
Số: 14/KH-UBND
Loại văn bản
Kế hoạch
Lĩnh vực
Tổng hợp
Cơ quan ban hành
UBND xã
Nhóm văn bản
Văn bản đi
Ngày ban hành
23/02/2022
Ngày hiệu lực
23/02/2022
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Hồ Văn Giang
Thông tin xử lý văn bản
Hình ảnh hoạt động