Kế hoạch

STT
Số / ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
7
Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 12/11/2021 của HĐND xã Hướng Linh
12/11/2021
9
Kế hoạch số 30/KH-HDND ngay 16/6/2021của Thường trực HĐND xã
16/06/2021
12
Số 01/KHLT-TTCQ-CĐCS ngày 04/01/2021
04/01/2021
18
Kế hoạch số 20/KH-HĐND ngày 21/5/2020
21/05/2020
19
Kế hoạch số 50 - KH/ĐU
21/04/2020
20
Kế hoạch số 38-KH/ĐU ngày 19/7/2019 của Đảng ủy xã
30/07/2019
Hình ảnh hoạt động