Lịch làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBMT và các đoàn thể xã từ ngày 07 đến 11/10/2019

ịch làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBMT và các đoàn thể xã từ ngày 07 đến 11/10/2019


Số / ký hiệu
Lịch làm việc
Loại văn bản
Giấy mời
Lĩnh vực
Tổng hợp
Cơ quan ban hành
Đảng ủy xã
Ngày ban hành
09/10/2019
Ngày hiệu lực
09/10/2019
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Hồ Văn Ngại
Thông tin xử lý văn bản
ĐẢNG UỶ, MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
                     XÃ HƯỚNG LINH
 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG UỶ, MẶT TRẬN
VÀ CÁC ĐOÀN THỂ XÃ HƯỚNG LINH
(Tuần thứ 42, từ ngày 07 đến ngày 11/10/2019)
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2 7/10  
Sáng
Chào cờ, sinh hoạt dưới cờ    
Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng quản lý  hành chính cho cán bộ dân tộc thiểu số (từ ngày 7/10 đến ngày 11/10/2019) Đ/c: Dung, Vân, Hiệu, Khách sạn Khánh Phương
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 3 8/10 Sáng
 
Dự Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 Đ/c: Sơn, Nguyệt Hội trường xã
Làm việc với TT VHTTTDTT huyện tuyên truyền mô hình câu lạc bộ trên địa bàn xã Đ/c: Nguyệt, Van  
Chiều Họp BCH đảng ủy BCH Đảng ủy Hội trường xã
Thứ 4 9/10 Sáng - Hội nghị cán bộ chủ chốt và đảng viên về sắp xếp tổ chức trong hệ thống chính trị.
- Phối hợp với đài truyền hình huyện quay mô hình câu lạc bộ không có trẻ bỏ học và phòng tránh kết hôn sớm.
- Đ/c: Sơn, Giang, ĐUV phụ trách thôn
 
- Đ/c: Nguyệt, Van
Thôn Hoong
Chiều Hội nghị cán bộ chủ chốt và đảng viên về sắp xếp tổ chức trong hệ thống chính trị. Đ/c: Sơn, Giang, ĐUV phụ trách thôn Thôn Mới
Thứ 5 10/10 Sáng Hội nghị cán bộ chủ chốt và đảng viên về sắp xếp tổ chức trong hệ thống chính trị. Đ/c: Sơn, Giang, ĐUV phụ trách thôn Thôn Pa Công
Chiều Hội nghị cán bộ chủ chốt và đảng viên về sắp xếp tổ chức trong hệ thống chính trị. Đ/c: Sơn, Giang, ĐUV phụ trách thôn Thôn Miệt
Thứ 6 11/10 Sáng Dự hội nghị tại Huyện ủy Đ/c: Sơn, Giang Huyện ủy
Chiều Làm việc chuyên môn    
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động