Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 21 HĐND tỉnh về sáp nhập thôn

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập thôn


Số / ký hiệu
Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 24/9/2019
Loại văn bản
Giấy mời
Lĩnh vực
Tổng hợp
Cơ quan ban hành
UBND xã
Nhóm văn bản
Văn bản đi
Ngày ban hành
24/09/2019
Ngày hiệu lực
24/09/2019
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Hồ Văn Giang
Thông tin xử lý văn bản
Hình ảnh hoạt động