Giấy mời họp Đảng ủy lần thứ 44 (phiên mở rộng) lúc 7h30', ngày 3/10/2019

Giấy mời họp Đảng ủy lần thứ 44 (phiên mở rộng) lúc 7h30', ngày 3/10/2019


Số / ký hiệu
Giấy mời số 64-GM/ĐU ngày 01/10/2019
Loại văn bản
Giấy mời
Lĩnh vực
Tổng hợp
Cơ quan ban hành
Đảng ủy xã
Nhóm văn bản
Văn bản đi
Ngày ban hành
01/10/2019
Ngày hiệu lực
01/10/2019
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Nguyễn Phú Sơn
Thông tin xử lý văn bản
Hình ảnh hoạt động