Giấy mời dự hội nghị triển khai nội dung giới thiệu người ứng cử ĐB.HĐND xã (vào lúc 14 giờ, ngày 22/02/2021)

Giấy mời dự hội nghị triển khai nội dung giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hướng Linh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (vào lúc 14 giờ, ngày 22/02/2021)


Số / ký hiệu
Giấy mời số 05/GM-MTTQ-BTT ngày 19/02/2021
Loại văn bản
Giấy mời
Lĩnh vực
Tổng hợp
Cơ quan ban hành
Ủy ban bầu cử xã Hướng Linh
Nhóm văn bản
Văn bản đi
Ngày ban hành
19/02/2021
Ngày hiệu lực
19/02/2021
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Hồ Thị Nguyệt
Thông tin xử lý văn bản
Hình ảnh hoạt động