Bản đăng ký giao ước thi đua năm 2022

Bản đăng ký giao ước thi đua năm 2022


Số / ký hiệu
Số 14/UBND-VP
Loại văn bản
Công văn
Lĩnh vực
Nội chính
Cơ quan ban hành
UBND xã
Nhóm văn bản
Văn bản đi
Ngày ban hành
23/02/2022
Ngày hiệu lực
23/02/2022
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Hồ Văn Giang
Thông tin xử lý văn bản
Hình ảnh hoạt động