Biên bản kỳ họp thứ 3, HĐND xã, Khóa XII, Nhiệm kỳ 2021-2026

Biên bản kỳ họp thứ 3, HĐND xã, Khóa XII, Nhiệm kỳ 2021-2026


Số / ký hiệu
Số: 03/BB-HĐND
Loại văn bản
Biên bản
Lĩnh vực
Tổng hợp
Cơ quan ban hành
HĐND xã
Nhóm văn bản
Văn bản đi
Ngày ban hành
30/12/2021
Ngày hiệu lực
30/12/2021
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Nguyễn Phú Sơn
Thông tin xử lý văn bản
Hình ảnh hoạt động