Kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022


Số / ký hiệu
Số: 11/BC-UBND
Loại văn bản
Báo cáo
Lĩnh vực
Tổng hợp
Cơ quan ban hành
Thủ trưởng cơ quan
Nhóm văn bản
Văn bản đi
Ngày ban hành
15/02/2022
Ngày hiệu lực
15/02/2022
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Hồ Văn Giang
Thông tin xử lý văn bản
Hình ảnh hoạt động