STT
Số / ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
1
Lịch làm việc
13/01/2020
2
Lịch làm việc
06/01/2020
3
Lịch làm việc
29/11/2019
5
Lịch làm việc của Đảng ủy
09/12/2019
6
Lịch làm việc
25/11/2019
7
Lịch làm việc
18/11/2019
8
Lịch làm việc
11/11/2019
9
Lịch làm việc
04/11/2019
10
Lịch làm việc của Đảng ủy
28/10/2019
11
Lịch làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBMT và các đoàn thể
21/10/2019
13
Số 65-CV/ĐU
17/10/2019
16
LLV của UBND xã Tuần 43 năm 2019
14/10/2019
Hình ảnh hoạt động