Hội đồng nhân dân xã Hướng Linh khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ hai

Thứ tư - 17/08/2016 15:04

                    Ngày 12/8/2016, Hội đồng nhân dân xã Hướng Linh tổ chức kỳ họp thứ hai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; bàn và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2016. Dự và theo dõi kỳ họp có đại diện lãnh đạo cơ quan của huyện được phân công phụ trách xã; Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể xã; lãnh đạo các Trường học, Trạm Y tế, Đội sản xuất 2; toàn thể cán bộ chuyên trách, công chức xã; Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2016-2021.
                   Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe Uỷ ban nhân dân xã Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm, dự toán thu nhân sách nhà nước và chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2016; Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách xã năm 2015; nghe Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã trình bày Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; nghe Thường trực Hội đồng nhân dân Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri gửi về kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân xã khoá XI.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 2 HĐND xã Hướng Linh khoá XI
Toàn cảnh kỳ họp thứ 2 HĐND xã Hướng Linh khoá XI
                           Sau khi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, tổng cộng có 24 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Uỷ ban nhân dân xã ở trên 5 lĩnh vực chủ yếu; nhiều nhất là ý kiến về lĩnh vực xây dựng cơ bản và đất đai. Sau khi nhận được ý kiến, đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã đã giải trình rõ các ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm. Kỳ họp cũng đã dành thời gian để thảo luận và có 3 đại biểu phát biểu tại hội trường bao gồm 07 ý kiến, tập trung chủ yếu vào vấn đề xây dựng cơ bản và công tác giáo dục.
                         Tiếp thu ý kiến của các đại biểu và phát biểu chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân xã đã thống nhất thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016 và Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách xã năm 2015.
                      Phát biểu bế mạc, Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Chủ toạ kỳ họp đề nghị Uỷ ban nhân dân xã theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức phổ biến và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân xã quyết nghị, đề cao trách nhiệm trong tiếp thu và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực hiện nghiêm túc những nội dung đã báo cáo trước Hội đồng nhân dân xã và cử tri trong toàn xã; yêu cầu các Ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã cần tăng cường các hoạt động giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết, sớm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, gương mẫu thực hiện và động viên nhân dân thực hiện các chính sách, pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, đồng thời thường xuyên liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân xã để luôn xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân nhằm quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Tác giả bài viết: Ông Võ Khánh Minh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

Nguồn tin: Hội đồng nhân dân xã Hướng Linh


 

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động