Hội CCB xã Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ năm - 30/03/2017 15:25

          Trong hai ngày 22-23/3/2017, Hội Cựu chiến binh xã Hướng Linh tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
                 
          Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Hói, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Hướng Hoá; đồng chí Hồ Văn Thắng, Bí thư Đảng uỷ; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMT xã; các đồng chí cán bộ, công chức xã; các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng các thôn; các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và 50 hội viên thuộc 6 chi hội Cựu chiến binh trong toàn xã.
          Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2012 - 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong 5 năm hoạt động, Hội Cựu chiến binh xã Hướng Linh đã luôn đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; toàn thể hội viên luôn giữ vững bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, phát huy sức mạnh đoàn kết, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Đồng chí Hồ Văn Tình, Chủ tịch Hội CCB xã phát biểu khai mạc Đại hội
Đồng chí Hồ Văn Tình, Chủ tịch Hội CCB xã phát biểu khai mạc Đại hội
          Trên cơ sở tổng kết những thành tựu đã đạt được và phân tích, làm rõ những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã đề ra phương hướng tổng quát là tiếp tục vận động cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong toàn xã gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực, chủ động tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ nhân dân; nêu cao tinh thần tự lực tự cường; giúp nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và phát huy văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu chủ yếu: 100% hội viên thực hiện theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và được tiếp thu các chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ, của tổ chức Hội, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện, xã và của Hội cấp trên; phấn đấu 100% gia đình hội viên không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; kết nạp hội viên mới hàng năm từ 3 - 5 đồng chí; xây dựng Hội cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, có trên 50% chi hội đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh xuất sắc; hàng năm, bồi dưỡng từ 1 - 2 hội viên để giới thiệu và xem xét kết nạp vào Đảng.
        
        Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Văn Hói đánh giá cao những kết quả mà Hội Cựu chiến binh xã Hướng Linh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, Ban Chấp hành khoá mới được bầu ra cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, trong đó cần ưu tiên áp dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư thâm canh và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong phát triển kinh tế hộ gia đình phù hợp với đặc điểm và điều kiện tự nhiên của địa phương; bên cạnh đó cần tăng cường công tác giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống của dân tộc và gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Đồng chí Lê Văn Hói, Chủ tịch Hội CCB huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Lê Văn Hói, Chủ tịch Hội CCB huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội
          Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội đã bình xét và khen thưởng cho 03 chi hội có nhiều thành tích trong công tác xây dựng chi hội vững mạnh xuất sắc và 09 hội viên đã thực hiện tốt phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" nhiệm kỳ 2012 - 2017.
Ban Chấp hành Hội CCB xã khoá VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ban Chấp hành Hội CCB xã khoá VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

          Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá mới gồm có 09 đồng chí, bầu đại biểu dự đại hội Đại biểu Cựu chiến binh huyện lần thứ VI gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và bầu đồng chí Hồ Văn Tình giữ chức Chủ tịch, đồng chí Hồ Văn May giữ chức Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã khoá VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
          


 

Tác giả bài viết: Ông Võ Khánh Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Nguồn tin: Hồi Cựu Chiến Binh xã Hướng Linh


 

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động