Các chi bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022

Thứ hai - 09/03/2020 13:44

Đảng bộ xã Hướng Linh lãnh đạo 100% chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đảng bộ xã Hướng Linh lãnh đạo 100% chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022. Về nội dung: Đại hội các Chi bộ trực thuộc đều tán thành về đánh giá tình hình nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, đó là:
- Đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Kịp thời quán triệt và tổ chức học tập nghiên cứu các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
fb1d7a331ecae694bfdb
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ thôn Xa Bai
dacf245709bcf1e2a8ad
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ thôn Hoong Mới


- Hàng năm Chi bộ đã chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch của Nghị quyết Đảng ủy và chi bộ đề ra; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Thực hiện xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao chất lượng bộ, đảng viên. Hàng tháng đảm sinh hoạt đúng định kỳ, có chất lượng. Chi bộ đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có năng lực, phẩm chất, bãn lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm, đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ. Công tác quy hoạch phát triển đảng viên được quan tâm, thực hiện đúng quy trình.
- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quan tâm đến công tác tự phê bình và phê bình, coi trọng hơn việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể và người đứng đầu. Với sự nỗ lực, phấn đấu của từng đảng viên đã tạo nên sức mạnh đoàn kết trong Chi bộ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua. Thực hiện tốt công tác đánh giá đảng viên hàng năm một cách chặt chẽ, công khai, dân chủ.
- Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn có đảng viên chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; hạn chế trong công tác phê bình và tự phê nhằm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Lãnh đạo phát triển đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của nhân dân còn lúng túng, chưa đi vào chiều sâu.
- Từ thực tiễn, các Chi bộ cơ bản rút ra một số kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt trong thời gian tiếp theo, cụ thể:
Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng gắn liền với sự triển khai thực hiện chặt chẽ của Ban quản lý, mặt trận và các đòan thể thôn trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nhiệm vụ của từng đơn vị.
Phải tạo được sự đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, làm tốt công tác phê và tự phê bình. Chăm lo xây dựng các tổ chức đoàn thể, quần chúng xây dựng đội ngũ vững mạnh về mọi mặt, đoàn kết thân ái, tiến bộ.
Phát động công tác thi đua tạo xây dựng cảnh quan môi trường, đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên về năng lực, phẩm chất đạo đức và lối sống.
 
b9a1faa6d7d82c8675c9
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Trường Mầm non Hướng Linh
 
329b365d1d23e67dbf32
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ thôn Miệt - Pa Công

- Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2022
Phát huy kết quả đạt được và yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay. Khai thác và đẩy mạnh tiềm năng sẵn có của địa phương, đơn vị, nâng cao đời sống cán bộ và nhân dân, xóa đói giảm nghèo. Thực hiện tốt chính sách dân số, tăng cường công tác an ninh quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị – an toàn xã hội, vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, xây dựng củng cố tổ chức Đảng, Mặt trận và các đoàn thể thôn trong sạch vững mạnh.
 
1be12da707d9fc87a5c8
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ thôn Coóc
2ef5799353eda8b3f1fc
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ trường TH&THCS Hướng Linh

Mục tiêu định hướng phát triển kinh tế của thôn theo hướng tăng dần tỷ trọng của ngành dịch vụ, du lịch, sản xuất có tính hàng hóa, ổn định đời sống nhân dân, tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người ở các thôn trung bình đạt trên 15 triệu đồng/người/năm.
Các chi bộ điều phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức hoạt động linh hoạt có chiều sâu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn xã.
Với niềm tin sâu sắc, đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 sẽ tạo tiền đề và định hướng phát triển kính tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh của xã Hướng Linh trong thời gian tiếp theo./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Phú Sơn

Nguồn tin: Đảng ủy xã Hướng Linh


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động