Website xã Hướng Linh

http://xahuonglinh.quangtri.gov.vn


Đảng uỷ xã Hướng Linh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội

Đảng uỷ xã Hướng Linh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ huyện uỷ về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngày 11/01/2021, Đảng uỷ xã Hướng Linh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự chỉ đạo và triển khai nghị quyết có đồng chí Hồ Thị Minh – UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hàng Đảng ủy xã; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Tại hội nghị, bên cạnh việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Hồ Thị Minh – UVBTVHU, Trường Ban Tuyên giáo Huyện ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị, sự tham gia nghiêm túc của đảng viên trong đảng bộ và yêu cầu sau đợt học tập quán triệt nghị quyết mỗi một đảng viên phải viết bài thu hoạch; trong đó, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình chú trọng liên hệ thực tiễn, đề xuất giải pháp, gắn kết thực hiện hoàn thành và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đ/c Hồ Thị Minh - UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt Nghị quyết ĐHĐB huyện
Đ/c Hồ Thị Minh - UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt Nghị quyết ĐHĐB huyện
 
Đại biểu dự Hội nghị học tập nghị quyết
Đại biểu dự Hội nghị học tập nghị quyết

Hội nghị thực hiện nghiêm túc các nội dung quán triệt của đồng chí Bí thư Đảng ủy; trong đó đồng chí nhấn mạnh một số nội dung:
- Tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các Văn kiện Đại hội đảng bộ huyện; trọng tâm là những mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển trên các lĩnh vực của huyện, xã trong 5 năm tới. Sau đó tâm trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình cần lựa chọn, những vấn đề, nội dung tập trung chỉ đạo thực hiện xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ.
- Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, gương mẫu, tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra.
Đ/c Nguyễn Phú Sơn - HUV, Bí thư Đảng ủy xã quán triệt nghị quyết ĐHĐB xã
Đ/c Nguyễn Phú Sơn - HUV, Bí thư Đảng ủy xã quán triệt nghị quyết ĐHĐB xã

- Sau hội nghị quán triệt, mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện nghiêm túc việc viết thu hoạch cá nhân thể hiện nhận thức về những nội dung trọng tâm, nội dung mới của nghị quyết; chú trọng đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện nghị quyết phù hợp với thực tế nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, cá nhân. Đồng thời, tập trung tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả đến nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện nghị quyết; thực sự đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Trên tinh thần sự chủ động và quyết tâm cao trong công tác triển khai nghị quyết, với niềm tin vào nhiệm kỳ mới sẽ đạt được những kết quả cao trong công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương.

Tác giả bài viết: VP ĐU

Nguồn tin: Văn phòng Đảng ủy