Website xã Hướng Linh

http://xahuonglinh.quangtri.gov.vn


Hội đồng nhân dân xã Hướng Linh tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội đồng nhân dân xã Hướng Linh khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ bảy (phiên bất thường) thông qua Đề án sáp nhập thôn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017.
          Sáng ngày 10/8/2018, Hội đồng nhân dân xã Hướng Linh tổ chức kỳ họp thứ bảy khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (phiên bất thường) để thảo luận và thông qua Đề án sáp nhập thôn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Dự chỉ đạo và theo dõi kỳ họp có đồng chí Hồ Văn Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; các đồng chí đại diện cơ quan của huyện được phân công phụ trách xã; Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể xã; lãnh đạo các Trường học, Trạm Y tế, Đội sản xuất 2; toàn thể cán bộ chuyên trách, công chức xã; Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã khoá XI.

          Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hồ Văn Giang, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã trình bày Đề án sáp nhập các thôn trên địa bàn xã. Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị thì 03 thôn không đảm bảo tiêu chí về dân số gồm: thôn Mới, thôn Miệt và thôn Pa Công. Dự kiến sau khi sáp nhập, toàn xã Hướng Linh có 05 thôn gồm: thôn Xa Bai có 90 hộ với 444 khẩu, thôn Coóc có 91 hộ với 463 khẩu, thôn Miệt Cũ có 75 hộ với 428 khẩu, thôn Mới sáp nhập với thôn Hoong để thành lập thôn Hoong Mới có 159 hộ với 713 khẩu, thôn Pa Công sáp nhập với thôn Miệt để thành lập thôn Miệt - Pa Công có 86 hộ với 385 khẩu.
 

          Sau khi xem xét các tài liệu trình kỳ họp, các biên bản lấy ý kiến của cử tri ở các thôn và qua thảo luận, Hội đồng nhân dân xã Hướng Linh khoá XI, kỳ họp thứ 7 đã thống nhất thông qua Nghị quyết về Đề án sáp nhập thôn với 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp biểu quyết tán thành và xác định việc sáp nhập thôn trên địa bàn xã là cần thiết, đúng với chủ trương của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn ở địa phương.
          Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ toạ kỳ họp đánh giá cao sự tham gia tích cực, trí tuệ, tâm huyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã, sự ủng hộ, đồng tình của các cử tri và Nhân dân trong xã; sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân xã, Văn phòng Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân xã và các cơ quan có liên quan; đồng thời, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã, Uỷ ban nhân dân xã, Uỷ ban Mặt trận, đoàn thể, các ban, ngành và cán bộ ở các thôn tích cực tuyên truyền, vận động cử tri và Nhân dân thực hiện tốt nghị quyết Hội đồng nhân dân xã đã được thông qua; tăng cường giám sát và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nghị quyết để phản ánh, kiến nghị với các cơ quan hữu quan nhằm giải quyết tốt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Tác giả bài viết: Ông Võ Khánh Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã

Nguồn tin: Hội đồng nhân dân xã Hướng Linh