Lịch làm việc UBND xã tuần 3 từ ngày 11 đến 15/01/2016

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
11/01
Sáng Dự hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2016 và một số văn bản mới về Hộ tịch Đ/c: Chanh, Nỡ Trung tâm Dân số -
 Kế hoạch hóa gia đình
Chiều Dự giao ban 38 Đ/c: Ka Rưng BCH Quân sự huyện
Thứ 3
12/01
Sáng Dự kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa X
Tất cả cán bộ,
 công chức
Hội trường UBND xã
Thứ 4
13/01
Sáng Dự hội nghị triển khai các hạng mục công trình “ Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Quảng Trị Đ/c: Khéo, Sơn  Phòng họp số 2
– UBND huyện
Sáng Dự tập huấn nâng cao năng lực cho Ban bảo vệ trẻ em từ ngày 13 đến 14/01/2016 Đ/c: Khéo, Dàn, Nguyệt, Cải, Chanh Khách sạn Thái Ninh
Thứ 5
14/01
Sáng Dự Hội thảo đánh giá, xây dựng chi tiết và dự toán nhu  cầu hỗ trợ phát triển sinh kế Dự án JICA2 Đ/c: Giang, Ta Hơi, Du Khách sạn Thành Vinh
Chiều Dự họp giao ban hoạt động quý I/2016 dự án Tầm nhìn thế giới Đ/c: Khéo, Hiệu Phòng họp số 1
- UBND huyện
Thứ 6
15/01
Sáng Dự họp UBND xã
Tất cả cán bộ,
công chức
Hội trường UBND xã
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động