Lịch làm việc UBND xã tuần 2 từ ngày 4 đến 8/01/2016

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
4/01
Sáng Dự giao ban công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm 2015   Đ/c: Sơn Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Thứ 3
5/01
Sáng Tổ chức đăng ký lại khai sinh cho những người không có ngày tháng từ ngày 5 đến 6/01/2016 Đ/c: Chanh, Nỡ    Thôn Miệt Cũ
Sáng Kiểm tra, xác minh diện tích rừng trồng tại khu vực lồng hồ Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị Đ/c: Giang, Sơn Thôn Xa Bai
Thứ 4
6/01
Sáng Dự hội nghị tổng kết Hiến máu tình nguyện và Địa chỉ nhân đạo năm 2015  Đ/c: Giang, Pỉ Tuyến Hội trường UBND huyện
Thứ 5
7/01
  Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
8/01
Sáng Dự hội nghị tổng kết An toàn giao thông năm 2015 Đ/c: Khéo, Cải Hội trường UBND huyện
Sáng Dự họp triển khai rà soát đối tượng chính sách trên địa bàn bàn huyện Đ/c: Giang, Dàn Phòng họp số 1
 – UBND huyện

Hình ảnh hoạt động