Lịch làm việc của UBND tuần 8 từ ngày 15 đến 19/01/2016

Lịch làm việc của UBND tuần 8 từ ngày 15 đến 19/01/2016

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
15/02
Sáng Gặp mặt đầu năm Tất cả cán bộ xã  Hội trường UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
16/02
Sáng Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
17/02
Sáng Dự hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 Đ/c: Khéo, Giang, Linh  Hội trường UBND xã
Sáng Tham gia huấn luyện đội ngũ phục vụ lễ ra quân huấn luyện năm 2016 từ ngày 17/2 đến 1/3/2016 Đ/c: Ka Rưng BCHQS Hướng Hóa, Đakrông, TX Quảng  Trị
Tối Tham dự hội diễn văn nghệ Mừng Đảng – Mừng xuân do Đoàn nghệ thuật Quảng Trị biểu diễn Đ/c: Khéo, Giang, Hiếu Trường THCS Hướng  Linh
Thứ 5
18/02
Sáng Tham dự giao ban công an các xã, thị trấn tháng 2 năm 2016  Đ/c: Cải  Công an huyện Hướng Hóa 
Thứ 6
19/02
Sáng Tham dự hội nghị tổng kết công tác thống kê năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 Đ/c: Linh, Thắm Hội trường Chi cục Thống kê Hướng Hóa
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động