Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Thứ ba - 17/09/2019 16:08

THAM VẤN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1. Đơn vị:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
 2. Trình tự thực hiện:
 Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đến Ủy ban nhân dân cấp xã .
 Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 3. Cách thức thực hiện: Không quy định
4. Thành phần hồ sơ:
 - Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường;
 - Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 
 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:
 STT Tên mẫu đơn, tờ khai
1  Phụ lục 5.6. Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 5.    Số bộ hồ sơ:
-  Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường;  
- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 6.    Phí: Không
 7.    Lệ phí: Không
 8.    Mức giá:
 9.    Thời hạn giải quyết:
 Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. 
 10.   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh: Chủ cơ sở hoặc người được chủ cơ sở thuê, ủy quyền điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở
 11.   Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã
12.   Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
13.   Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: phận một cửa (UBND xã)
 14.    Cơ quan phối hợp:
 15.   Cơ quan được ủy quyền:
 16.   Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo bản kế hoạch bảo vệ môi trường
17.   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
18.   Căn cứ pháp lý của TTHC:
 ID  Tên văn bản  Ngày ban hành  Trích yếu
67918 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT 29/05/2015 Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
52325 Nghị định 18/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
36884 Luật 55/2014/QH13 23/06/2014 Bảo vệ môi trường
 19.   Văn bản khác liên quan:
 20.   TTHC liên thông:
 
       
 
 
 

Tác giả bài viết: Địa chính - Xây dựng xã Hướng Linh

Nguồn tin: UBND xã Hướng Linh


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

Hình ảnh hoạt động