Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể xã

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác  Số điện thoại liên hệ 
1 Bà Hồ Thị Vân Chủ tịch Mặt trận TQVN  0944 587 014
2 Ông Hồ Văn Quân  Phó chủ tịch Mặt trận TQVN  0967 109 752
3 Ông Hồ Văn Tuyến  Phó chủ tịch Mặt trận TQVN   
4 Ông Hồ Văn Hiệu Bí thư Đoàn TNCSHCM  0168 516 9917
5 Ông Hồ Văn Thết  Phó bí thư Đoàn TNCSHCM  0167 923 4822
6 Ông Đặng Trường Xuân Chủ tịch Hội LHTN xã 
 
7 Bà Hồ Thị Nguyệt  Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ  0162 754 0486
8 Bà Hồ Thị Van  Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ   
9 Ông Hồ Văn Thinh Chủ tịch Hội Nông dân  0168 462 1672
10 Ông Hồ Văn Ngưỡng Phó chủ tịch Hội Nông dân   
11 Ông Hồ Văn Tình Chủ tịch Hội Cựu chiến binh  0162 703 4125
12 Ông Hồ Văn May  Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh   
13 Ông Hồ Pỉ Tuyến  Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ  0169 935 8486
14 Ông Hồ Văn Hòa  Chủ tịch Hội Người cao tuổi  0166 410 1920
15 Ông Hồ Văn Khăm  Chủ tịch Hội Người mù  0979 681 045

Hình ảnh hoạt động