Ủy ban nhân dân xã Hướng Linh

ho van giang 1
Chủ tịch UBND xã
Ông Hồ Văn Giang

ĐT: 0965 432 686
Email:hovangiang@quangtri.gov.vn
 
Phó Chủ tịch UBND xã
Ông Hồ Văn Ngại
ĐT: 0965 054 124
Email:hovanngai@quangtri.gov.vn

nguyen van hieu
                   ho thi dan                                     
ĐUV, Văn hóa - Xã hội                      Văn hóa - Xã hội                             ĐUV, Tư pháp - Hộ tịch                   Tư pháp - Hộ tịch 
Ông Nguyễn Văn Hiếu                      Bà Hồ Thị Dàn                                Ông Hồ Chanh                                Bà Nguyễn Thị Hồng Nở   
ĐT: 0962 474 777                              ĐT: 0392 859 805                           ĐT: 0989 248 612                            ĐT: 0918 127 032 
Email:nguyenvanhieua@                  Email:hothidan@                            Email:hochanh@                             Email:nguyenthihongno.huonghoa@


                                                                   
Tài chính - Kế toán                                        Trưởng Công an xã                                     UVUB, Chỉ huy trưởng QS xã                
Ông Hoàng Anh Dũng                                   Ông Hồ Lê Long                                          Ông Lê Ka Rưng                      
ĐT: 0914 666 780                                           ĐT: 0981 922 799                                        ĐT: 0327 121 251                         
Email:hoanganhdung@                                  Email:                                                          Email:lekarung@

                                                             img 20190920 091931                          
Văn phòng HĐND - UBND                             Văn phòng - Thống kê                                    Văn phòng Đảng ủy 
Ông Hoàng Thanh Linh                               Bà Lương Thị Hồng Thắm                                Bà Hồ Thị Kim Dung
ĐT: 0978 449 429                                              ĐT: 0946 306 316                                        ĐT: 0966 207 133
Email: hoangthanhlinh@                            Email: luongthihongtham@                                Email: hothikimdung@
 
                                                                                                     tuong           
                 Địa chính - Xây dựng                                                                                           Cán bộ Nông nghiệp       
                  Ông Ôn Quốc Sơn                                                                                              Ông Hồ Văn Tường 
                  ĐT: 0965 400 777                                                                                                 ĐT: 0368 292 334
                 Email: onquocson@                                                                                           Email: hovantuong@

Hình ảnh hoạt động