ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯỚNG LINH

download (1)
 • I. LÃNH ĐẠO UBND XÃ HƯỚNG LINH
 •  
 •  
   
  giang 3
   
  Ông: Hồ Văn Giang, Phó bí thư Đảng ủy xã,
  Chủ tịch UBND xã Hướng Linh
  SĐT: 0965 432 686
  Email: hovangiang@quangtri.gov.vn
   
   
   
  ngai
   
  Ông: Hồ Văn Ngại, ĐUV,
  Phó chủ tịch UBND xã Hướng Linh
  SĐT: 0961 577 124
  Email: hovanngai@quangtri.gov.vn
   
   
 • II. CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN UBND XÃ HƯỚNG LINH
 
 
ka rung
 
Ông: Lê Ka Rưng
Chỉ huy trưởng Quân sự xã
SĐT: 0377 071 609
Email:lekarung@quangtri.gov.vn
 

DUY VP min (1) (1) 

Ông: Trần Văn Duy
Văn phòng HĐND&UBND xã
SĐT: 0978 289 989
Email:tranvanduy@quangtri.gov.vn
 
 
tuong 1
 
Ông: Hồ Văn Tường
Văn phòng - Thống kê xã
SĐT: 0337 344 943
Email:hovantuong@quangtri.gov.vn
 
 

hieu vhxh
 
Ông: Nguyễn Văn Hiếu
ĐUV, Văn hóa - xã hội xã
SĐT:0962 474 777
Email:nguyenvanhieu@quangtri.gov.vn
 
 
thuong 
 
Bà: Trương Thị Hoài Thương
Công chức VHXH xã
SĐT: 0942 760 777
Email:truongthihoaithuong@quangtri.gov.vn
 
nhi

Bà: Hoàng Thị Hồng Nhi
Tư Pháp – hộ tịch xã
SĐT: 0946 868 036
Email:hoangthihongnhi@quangtri.gov.vn
 
 
 

Lai

Bà: Trần Thị Lài
Tài chính - Kế toán xã
SĐT: 0989895796
Email: tranthilai@quangtri.gov.vn
 
 
Anh
 
Ông: Nguyễn Phước Ánh
Địa chính – xây dựng xã
SĐT:0964 345 757
Email:nguyenphuocanh@quangtri.gov.vn
 

  
Ông: Nguyễn Văn Hòa
Địa chính – xây dựng xã
SĐT:0905 080 646
Email:nguyenvanhoa@quangtri.gov.vn

Hình ảnh hoạt động