Hội đồng nhân dân xã Hướng Linh khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021

 
Stt Họ và tên  Chức vụ - Đơn vị công tác  Địa bàn phụ trách  Số điện thoại
liên hệ 
1 Ông Võ Khánh Minh  ĐB. HĐND - Chủ tịch HĐND xã  Thôn Pa Kông  
2 Ông Hồ Xuân Hương  ĐB. HĐND - Phó Chủ tịch HĐND xã  Thôn Cooc 0965 432 686 
3 Ông Nguyễn Văn Tuy  ĐB. HĐND - Trưởng trạm y tế xã  Thôn Xa Bai  0979 829 667
4 Ông Hồ Văn Vi  ĐB. HĐND - TB. CTMT KDC thôn Xa Bai  Thôn Xa Bai   
5 Bà Hồ Thị Dàn  ĐB. HĐND - Công chức Văn hóa - Xã hội  Thôn Pa Kông 0169 285 9805
6 Ông Hoàng Thanh Linh ĐB.HĐND - Văn phòng HĐND-UBND xã  Thôn Mới  0978 449 429 
7 Ông Nguyễn Văn Hiếu  ĐB.HĐND - Công chức Văn hóa - Xã hội  Thôn Hoong  
8 Bà Hồ Thị Nguyệt  ĐB. HĐND - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã  Thôn Cooc  0162 754 0486
9 Bà Nguyễn Thị Hồng Nở ĐB.HĐND - Công chức Tư pháp - Hộ tịch  Thôn Xa Bai   
10 Ông Hồ Văn Ngại ĐB.HĐND - Phó Chủ tịch UBND xã  Thôn Xa Bai   
11 Ông Hồ Chanh ĐB. HĐND - Công chức Tư pháp - Hộ tịch Thôn Miệt  
12 Ông Hồ Văn Bôn ĐB. HĐND  Thôn Miệt  
13 Ông Hồ Văn Săn ĐB. HĐND - Trưởng thôn Pa Kông Thôn Miệt, Pa Kông  
14 Ông Hồ Tèng ĐB. HĐND - Trưởng thôn Miệt Cũ Thôn Miệt Cũ   
15 Ông Hồ Pua  ĐB. HĐND - Phó trưởng công an xã  Thôn Miệt Cũ  0945 976 837
16 Ông Hồ Văn Vân  ĐB.HĐND - Trưởng thôn Hoong Thôn Hoong  
17 Ông Hồ Văn Du  ĐB.HĐND - Trưởng thôn Cooc  Thôn Cooc  
18 Bà Lê Thị Hướng Linh ĐB.HĐND – Nhân viên Trạm Y tế xã Thôn Cooc  
19 Ông Hồ Văn Thết  ĐB.HĐND – Phó Bí thư Xã đoàn Thôn Hoong  
20 Ông Hồ Văn Hiệu  ĐB.HĐND – Cán bộ tăng cường XĐGN xã Thôn Cooc  
21 Bà Hồ Thị Vân  ĐB.HĐND – Chủ tịch UBMTTQVN xã Thôn Miệt Cũ  
22 Ông Hồ Văn Giang  ĐB.HĐND - Chủ tịch UBND xã  Thôn Cooc  
23 Ông Hồ Linh ĐB. HĐND xã Thôn Mới  

Hình ảnh hoạt động