Giới thiệu về xã Hướng Linh

Trụ sở xã Hướng Linh
Hướng Linh là một xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa, tổng diện tích đất tự nhiên: 114,6653 km2, ,  toàn xã có 448 hộ, 2.418 khẩu, xã Hướng Linh thuộc xã loại 2, khu vực III (khu vực ĐBKK), toàn xã có 07 thôn đều thuộc thôn loại 2. 
 

Hình ảnh hoạt động