Ban chấp hành Đảng bộ xã Hướng Linh nhiệm kỳ 2015 - 2020

                           vo khanh minh                                                                      
                  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,                                                        Phó Bí thư Đảng ủy,    
                           Chủ tịch HĐND xã                                                                       Chủ tịch UBND xã 
                         Ông Võ Khánh Minh                                                                      Ông Hồ Văn Giang 
                          ĐT: 0983 026 225                                                                         ĐT: 0965 432 686 
              Email: vokhanhminh@quangtri.gov.vn                                                     Email: hovangiang@quangtri.gov.vn

                ​                                                                        
                     Đảng ủy viên                                                            Đảng ủy viên                                                       Đảng ủy viên 
           Phó Chủ tịch HĐND xã                                                Chủ tịch Hội LHPN xã                                         Bí thư  Chi bộ thôn Mới 
                ĐT: 0984 471 331                                                      ĐT: 0945 413 846                                                ĐT: 0379 266 784
     Email: hoxuanhuong@quangtri.gov.vn                    Email: hothinguyet@quangtri.gov.vn                          Email: 

                                                                                      
                        Đảng ủy viên                                                Đảng ủy viên                                                        Đảng ủy viên
                   Công chức TP-HT                                         Phó Chủ tịch UBND                                               Công chức VH-XH
                  ĐT: 0989 248 612                                           ĐT: 0965 054 124                                                  ĐT: 0962 747 777
      Email:hochanh@quangtri.gov.vn                    Email:hovanngai@quangtri.gov.vn                  Email: nguyenvanhieua@quangtri.gov.vn
 

Hình ảnh hoạt động