Ban chấp hành Đảng bộ xã Hướng Linh nhiệm kỳ 2015 - 2020

 
Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Ông Võ Khánh Minh   UVTV - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy  0983 026 225
2 Ông Hồ Văn Giang  UVTV - Phó bí thư Đảng ủy - Phó chủ tịch UBND xã  0169 342 5981
3 Ông Hồ Xuân Hương  ĐUV - Chủ tịch UBMT TQVN xã  0984 471 331
4 Bà Lê Thị Hướng Linh  ĐUV - Cán bộ Dân số & KHHGĐ xã  0167 926 6784
5 Bà Hồ Thị Nguyệt  ĐUV - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã  0162 754 0486
6 Ông Hồ Văn Ngại  ĐUV - Bí thư Đoàn TNCS HCM xã  0965 054 124
7 Ông Nguyễn Văn Hiếu  ĐUV - Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã  0962 747 777
8 Ông Hồ Chanh  ĐUV - Công chức Tư pháp - Hội tịch UBND xã  0989 248 612

Hình ảnh hoạt động