Ban chấp hành Đảng bộ xã Hướng Linh nhiệm kỳ 2015 - 2020

                                                                                                 
                     Bí thư Đảng ủy,                                                                        Phó Bí thư Đảng ủy,    
                          Ông Nguyễn Phú Sơn                                                                               Chủ tịch UBND xã 
                         ĐT: 0979 239 088                                                                                      Ông Hồ Văn Giang 
                         ĐT: 0914 565 344                                                                                       ĐT: 0965 432 686 
              Email: nguyenphuson@quangtri.gov.vn                                                     Email: hovangiang@quangtri.gov.vn

                ​                                                                        
                     Đảng ủy viên                                                            Đảng ủy viên                                                       Đảng ủy viên 
           Phó Chủ tịch HĐND xã                                                Chủ tịch Hội LHPN xã                                         Bí thư  Chi bộ thôn Mới 
                ĐT: 0984 471 331                                                      ĐT: 0945 413 846                                                ĐT: 0379 266 784
     Email: hoxuanhuong@quangtri.gov.vn                    Email: hothinguyet@quangtri.gov.vn                          Email: 

                                                                                      
                        Đảng ủy viên                                                Đảng ủy viên                                                        Đảng ủy viên
                   Công chức TP-HT                                         Phó Chủ tịch UBND                                               Công chức VH-XH
                  ĐT: 0989 248 612                                           ĐT: 0965 054 124                                                  ĐT: 0962 747 777
      Email:hochanh@quangtri.gov.vn                    Email:hovanngai@quangtri.gov.vn                  Email: nguyenvanhieua@quangtri.gov.vn
 

Hình ảnh hoạt động