Ban chấp hành Đảng bộ xã Hướng Linh nhiệm kỳ 2020 - 2025

                                                                                                       
 
95132929 661728584622777 9093638675618594816 n
HUV, Bí thư Đảng ủy xã,
Chủ tịch HĐND xã
Ông: Nguyễn Phú Sơn
ĐT: 0979 239 088
 ĐT: 0914 555 344
Email: nguyenphuson@quangtri.gov.vn
 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMT xã Bà: Hồ Thị Vân ĐT: 0944 587 014 Email: hothivan@quangtri.gov.vn
Phó Bí thư Đảng ủy,
Bà: Hồ Thị Vân
ĐT: 0944 587 014
Email: hothivan.huonghoa@quangtri.gov.vn
 
Phó Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch UBND xã 
Ông: Hồ Văn Giang 
ĐT: 0965 432 686
Email: hovangiang@quangtri.gov.vn
Đảng ủy viên Phó Chủ tịch UBND xã ĐT: 0965 054 124 Email:hovanngai@quangtri.gov.vn
Đảng ủy viên
Ông: Hồ Văn Ngại
Phó Chủ tịch UBND xã
ĐT: 0965 054 124 Email:hovanngai@quangtri.gov.vn
 
Đảng ủy viên Phó Chủ tịch UBND xã ĐT: 0965 054 124 Email:hovanngai@quangtri.gov.vn
Đảng ủy viên
Ông: Hồ Lê Long 
Trưởng Công an xã
ĐT: 0981 922 997
Email:
 
Đảng ủy viên Phó Chủ tịch UBND xã ĐT: 0965 054 124 Email:hovanngai@quangtri.gov.vn
Đảng ủy viên
Bà: Hồ Thị Nguyệt
Chủ tịch UBMTTQVN xã 
ĐT: 0327 540 486
Email:hothinguyet@quangtri.gov.vn
Đảng ủy viên Phó Chủ tịch UBND xã ĐT: 0965 054 124 Email:hovanngai@quangtri.gov.vn
Đảng ủy viên
Ông Hồ Văn Hiệu 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã
ĐT: 0385 169 917
Email: hovanhieu@quangtri.gov.vn 
 
Đảng ủy viên Phó Chủ tịch UBND xã ĐT: 0965 054 124 Email:hovanngai@quangtri.gov.vn
Đảng ủy viên
Ông: Hồ Chanh 
Phó Chủ tịch HĐND xã
             ĐT: 0989 248 612    
       
Email:hochanh@quangtri.gov.vn
 
Đảng ủy viên Phó Chủ tịch UBND xã ĐT: 0965 054 124 Email:hovanngai@quangtri.gov.vn
Đảng ủy viên
Ông: Nguyễn Văn Hiếu 
Công chức VH-XH xã
ĐT: 0962 747 777​Email:nguyenvanhieua@quangtri.gov.vn
 

Hình ảnh hoạt động