Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)                                                 Kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 -10/9/2021)                                                        Kỷ niệm 91 năm Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh ( 12/9/1930 - 12/9/2021)                                                              Kỷ niệm 44 năm Việt Nam trở thành thành viên Liên Hiệp Quốc (20/9/1977 - 20/9/2021)                                                                        Kỷ niệm 76 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2021)                                           
Hình ảnh điện gió xã Hướng Linh
thongtin tiep dan
chinhsanhmoi
 
8024 huongdan
homthugopy
HTQTNQ

Đảng uỷ xã Hướng Linh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội

Đảng uỷ xã Hướng Linh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát động phong trào trồng hoa tạo cảnh quan môi trường

Phát động phong trào trồng hoa tạo cảnh quan môi trường

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức trồng cây, trồng hoa tại khuôn viên trụ sở xã Hướng Linh và tuyến đường trung tâm xã

Hình ảnh hoạt động