Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)                                                                                                      Nhiệt liệt chào mừng 65 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 - 10/9/2020  )                                                                                                                                          Thi đua lập thành tích Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Hình ảnh điện gió xã Hướng Linh
thongtin tiep dan
chinhsanhmoi
 
8024 huongdan
homthugopy
Phát động phong trào trồng hoa tạo cảnh quan môi trường

Phát động phong trào trồng hoa tạo cảnh quan môi trường

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức trồng cây, trồng hoa tại khuôn viên trụ sở xã Hướng Linh và tuyến đường trung tâm xã

Hình ảnh hoạt động