Kỷ niệm 74 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019)                                                                       Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)                                                Hưởng ứng Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 05/9                                                       Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 - 10/9/2019)                                                      Kỷ niệm 89 năm phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2019)                                         Kỷ niệm 42 năm Ngày nước CHXHCN Việt Nam trở thành thành viên Liên Hiệp Quốc (20/9/1977 - 20/9/2019)                                                       Kỷ niệm 74 năm phong trào Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2019)                                                           Kỷ niệm 155 năm Ngày thành lập Quốc tế Cộng sản (Quốc tế I) (28/9/1864 - 28/9/2019)    
Hình ảnh điện gió xã Hướng Linh
thongtin tiep dan
chinhsanhmoi
 
8024 huongdan
homthugopy
IMG 3681

Đảng bộ xã Hướng Linh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019  

Ngày 07/01/2020, Đảng bộ xã Hướng Linh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020, về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Phong – Trung Đoàn trưởng Trung đoàn 52 thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337

Hình ảnh hoạt động