Hình ảnh điện gió xã Hướng Linh
thongtin tiep dan
chinhsanhmoi
 
8024 huongdan
homthugopy
Lễ phát động xây dựng đơn vị địa bàn bình yên

Lễ phát động xây dựng đơn vị địa bàn bình yên

Lễ phát động xây dựng đơn vị đạt chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" và thực hiện mô hình "Doanh nghiệp vững mạnh - địa bàn bình yên"

Hình ảnh hoạt động