Kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc 07/01/1979 - 07/01/2019                                                                                                                                                                                                                                             Mừng Đảng - Mừng xuân năm 2019 !                                                                               Kỳ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 03/02/1930 - 03/02/2019                                                                             Chúc mừng năm mới 2019 !                                                                
Hình ảnh điện gió xã Hướng Linh
thongtin tiep dan
chinhsanhmoi
 
8024 huongdan
homthugopy
Lễ phát động xây dựng đơn vị địa bàn bình yên

Lễ phát động xây dựng đơn vị địa bàn bình yên

Lễ phát động xây dựng đơn vị đạt chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" và thực hiện mô hình "Doanh nghiệp vững mạnh - địa bàn bình yên"

Hình ảnh hoạt động