Kỷ niệm 91 năm ngày Truyền thống công tác tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021)                                                                                                     Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/2021)                                                                                                Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)                                                                                             Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)                                                                                         Kỷ niệm 91 năm ngày Truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2021)                                                                                 Kỷ niệm 91 năm ngày Trueye      Kỷ niệm 91 năm ngày Truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2021)                                                                     Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2021)                                                                                   Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021)                                                                              Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021) 
Hình ảnh điện gió xã Hướng Linh
thongtin tiep dan
tthccx
 
8024 huongdan
homthugopy
HTQTNQ

Đảng uỷ xã Hướng Linh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội

Đảng uỷ xã Hướng Linh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát động phong trào trồng hoa tạo cảnh quan môi trường

Phát động phong trào trồng hoa tạo cảnh quan môi trường

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức trồng cây, trồng hoa tại khuôn viên trụ sở xã Hướng Linh và tuyến đường trung tâm xã

Hình ảnh hoạt động